KURALSIZ TEKERLEMELER

Bu metinlerde büyük-küçük harf ve noktalama işaretleri yer almamaktadır.

Parmak hızlandırmak için 1'er dakikalık çalışmaları düzenli olarak yapınız.