KURALLI TEKERLEMELER

Yazı yazmada başarısızlığın en büyük nedenlerinden biri kitap okumama alışkanlığının olmaması ve göz takibi eksikliği.

Bu eksikliği gidermek için öncelikle kitap okuma alışkanlığımızı geliştirmek gerekmektedir.

Tekerleme çalışmalarında farklı kelimeler kullanıldığı için gözünüzü yazıdan ayıramazsınız bu sayede göz takibi çalışmaları yapmış olursunuz.

Sonraki aşamalarda metin yazarken bunun faydasını fazlasıyla göreceksiniz.